Fundacja Rozwoju Resocjalizacji

Foundation for rehabilitation DEvelopment

Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


Serdecznie zapraszamy do współpracy Wolontariuszy, a szczególnie Studentów Resocjalizacji, Pedagogiki, Prawa i Teologii 


Więcej:

Aktualności


Nasza Praca

Działalność Fundacji:


Komu i w jakim zakresie pomaga Fundacja ...


Więcej:

Komu pomagamy


Nasze Projekty

Nasze projekty /      Our projects: 


W przygotowaniu ...


Myśli Niepokorne

Myśli Niepokorne / 

Defiant Thoughts:


"Najgorszym więzieniem jest to, które nosimy  w naszym własnym umyśle"

Skromny autor niniejszej strony

 

Więcej:

Myśli Niepokorne


O Więźniach ...

O więźniach i więzieniach

Facts about prisoners and prisons:


Polska zajmuje 

4 miejsce w Europie 

i 17 miejsce na świecie 

pod względem liczby więźniów ... 


Więcej:

Polska penitencjarna versus świat, czyli statystyki więzienne ...
FUNDACJA ROZWOJU RESOCJALIZACJI

"Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ..."

Strona Główna / Main SiteIf you do not speak Polish,

please visit English part of this site.


"My nie z soli, ani z roli, ale z tego co nas boli ...".

Parafrazując słowa Hetmana Stefana Czarnieckiego, bohatera wojen polsko - szwedzkich tzw. "potopu szwedzkiego", wielkiego polskiego patrioty umieszczonego w zwrotce naszego hymnu narodowego, choć zarówno człowieka nie pozbawionego wad i słabości, 

nasza Fundacja powstała z pragnienia zmiany trudnej sytuacji więźniów w Polsce i na świecie oraz z chęci wspierania Tych nielicznych wspaniałych Osób, którzy mimo wielu przeciwności, pracując w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej, związkach wyznaniowych i bardzo niewielu organizacjach pozarządowych zaangażowanych w obszar resocjalizacji, 

starają się pomagać więźniom, byłym więźniom i ich rodzinom w ich problemach.


Dziękujemy Państwu za Wasz trud i zapraszamy do współpracy.

Fundacja Rozwoju Resocjalizacji 


* * *

Komu pomagamy ... 


Chociaż nasza Fundacja powstała z pragnienia zmiany trudnej sytuacji więźniów w Polsce, ale działając na rzecz osadzonych, byłych więźniów i ich rodzin, zetknęliśmy się z problemami  innych grup społecznych i obecnie zakres naszej działalności jest dużo szerszy niż pierwotnie zakładaliśmy.


Więcej: Komu pomagamy ...


* * *

Myśli niepokorne 

o więźniach i więzieniach ...

 

„ (...) U większości więźniów doświadczenia więzienne
wytwarzają intensywną nienawiść i brak szacunku
do władzy i porządku ustanowionego
w społeczeństwie, do którego w końcu powrócą.


A straty w postaci deprecjacji człowieczeństwa
ludzi, zarówno tych, którzy muszą stosować tę karę,
jak i tych, którym jest ona wymierzana, są nieobliczalne”.

Philip Zimbardo, „Więźniowie i strażnicy ...”, 1973


Więcej: Myśli Niepokorne...


* * * 


Więzienia w Polsce na tle Europy i Świata


Polska zajmuje

4 miejsce w Europie (na 57 państw)

17 miejsce na świecie (na 223 państwa)

pod względem liczby więźniów ... 


Więcej: Więzienia w Polsce na tle Europy i Świata


* * * 


Darowizny na cele statutowe Fundacji


Jeśli pragniesz wesprzeć naszą działalność ...Fundacja Rozwoju Resocjalizacji w świetle Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i każda darowizna przekazana na jej rzecz podlega odliczeniu od dochodu:

a) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej 6 % dochodu Darczyńcy, gdy Darczyńcą jest Osoba Fizyczna;

b) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej 10 % dochodu Darczyńcy, gdy Darczyńcą jest Osoba Prawną.


Więcej:

Jak przekazać i jak odliczyć darowiznę ...


* * * 

 


 | Powered by FRR | 

Copyright © Fundacja Rozwoju Resocjalizacji 2013. All Rights Reserved.