Fundacja Rozwoju Resocjalizacji

Foundation for rehabilitation DEvelopment

Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


Serdecznie zapraszamy do współpracy Wolontariuszy, a szczególnie Studentów Resocjalizacji, Pedagogiki, Prawa i Teologii 


Więcej:

Aktualności


Nasza Praca

Działalność Fundacji:


Komu i w jakim zakresie pomaga Fundacja ...


Więcej:

Komu pomagamy


Nasze Projekty

Nasze projekty /      Our projects: 


W przygotowaniu ...


Myśli Niepokorne

Myśli Niepokorne / 

Defiant Thoughts:


"Najgorszym więzieniem jest to, które nosimy  w naszym własnym umyśle"

Skromny autor niniejszej strony

 

Więcej:

Myśli Niepokorne


O Więźniach ...

O więźniach i więzieniach

Facts about prisoners and prisons:


Polska zajmuje 

4 miejsce w Europie 

i 17 miejsce na świecie 

pod względem liczby więźniów ... 


Więcej:

Polska penitencjarna versus świat, czyli statystyki więzienne ...
FUNDACJA ROZWOJU RESOCJALIZACJI

"Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ..."

Darowizny / Donations* * *

Darowizny na cele statutowe Fundacji


Jeśli pragniesz wesprzeć naszą działalność ...Fundacja Rozwoju Resocjalizacji w świetle Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i każda darowizna przekazana na jej rzecz podlega odliczeniu od dochodu:

a) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej 6 % dochodu Darczyńcy, gdy Darczyńcą jest Osoba Fizyczna;

b) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej 10 % dochodu Darczyńcy, gdy Darczyńcą jest Osoba Prawną.


Na co przeznaczamy darowizny, które otrzymujemy:


a) prowadzenie korespondencji motywującej do zmiany dotychczasowego życia z osobami osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych (koszt znaczków, papieru, długopisów, tonerów, koordynacja korespondencji z więźniami, itd.),

b) koszt odwiedzin osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (telefony, faksy i dojazd do jednostek penitencjarnych),

c) koszty udzialania pomocy prawnej osobom osadzonym i ich rodzinom,

d) koszty związane z występowaniem jako przedstawiciel społeczny w sprawach karnych i cywilnych, gdzie mogą być naruszone prawa naszych podopiecznych,

e) budowa ogólnopolskiej sieci informacji i wsparcia dla osób opuszczających jednostki penitencjarne.


Szanownych Państwa, które zdecydują się na wsparcie naszych skromnych działań, prosimy serdecznie o kontakt:     


e-mail: fundacjaresocjalizacji@gmail.com


Serdecznie dziękujemy ...


* * *


 | Powered by FRR | 

Copyright © Fundacja Rozwoju Resocjalizacji 2013. All Rights Reserved.