Fundacja Rozwoju Resocjalizacji

Foundation for rehabilitation DEvelopment

Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


Serdecznie zapraszamy do współpracy Wolontariuszy, a szczególnie Studentów Resocjalizacji, Pedagogiki, Prawa i Teologii 


Więcej:

Aktualności


Nasza Praca

Działalność Fundacji:


Komu i w jakim zakresie pomaga Fundacja ...


Więcej:

Komu pomagamy


Nasze Projekty

Nasze projekty /      Our projects: 


W przygotowaniu ...


Myśli Niepokorne

Myśli Niepokorne / 

Defiant Thoughts:


"Najgorszym więzieniem jest to, które nosimy  w naszym własnym umyśle"

Skromny autor niniejszej strony

 

Więcej:

Myśli Niepokorne


O Więźniach ...

O więźniach i więzieniach

Facts about prisoners and prisons:


Polska zajmuje 

4 miejsce w Europie 

i 17 miejsce na świecie 

pod względem liczby więźniów ... 


Więcej:

Polska penitencjarna versus świat, czyli statystyki więzienne ...
FUNDACJA ROZWOJU RESOCJALIZACJI

"Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ..."

Aktualności / News


* * *


Serdecznie zapraszamy do współpracy

wszystkie osoby zainteresowane 

pomaganiem więźniom, byłym więźniom i ich rodzinom,

a także poszerzeniem swojej praktycznej wiedzy 

w zakresie resocjalizacji.

Zapraszamy w szczególności studentów kierunków:

resocjalizacja, pedagogika, prawo, teologia.


Program współpracy wygląda następująco:

a) prowadzenie korespondencji motywacyjnej z osobami osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,

b) udzielanie obywatelskich porad prawnych więźniom, byłym więźniom i ich rodzinom,

c) organizowanie działań kulturalnych na rzecz więźniów (resocjalizacja przez sztukę),

d) organizowanie działań mających na celu wsparcie dla więźniów w najtrudniejszych dla nich okresach (Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy),

e) zwiedzanie zakładów karnych i aresztów śledczych,

f) wykłady i spotkania z doświadczonymi osobami praktycznie zaangażowanymi w resocjalizację (przedstawiciele organizacji pozarządowych i religijnych, kuratorzy, sędziowie, adwokaci, pracownicy pomocy społecznej i urzędów pracy).


Uwaga ! W ramach współpracy można również odbyć praktyki studenckie, śródroczne i wakacyjne.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy:

fundacjaresocjalizacji@gmail.com


Mile widziane przesłanie nam swojego CV.


Zapraszamy serdecznie ... 

  

* * *


 | Powered by FRR | 

Copyright © Fundacja Rozwoju Resocjalizacji 2013. All Rights Reserved.