Fundacja Rozwoju Resocjalizacji

Foundation for rehabilitation DEvelopment

Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


Serdecznie zapraszamy do współpracy Wolontariuszy, a szczególnie Studentów Resocjalizacji, Pedagogiki, Prawa i Teologii 


Więcej:

Aktualności


Nasza Praca

Działalność Fundacji:


Komu i w jakim zakresie pomaga Fundacja ...


Więcej:

Komu pomagamy


Nasze Projekty

Nasze projekty /      Our projects: 


W przygotowaniu ...


Myśli Niepokorne

Myśli Niepokorne / 

Defiant Thoughts:


"Najgorszym więzieniem jest to, które nosimy  w naszym własnym umyśle"

Skromny autor niniejszej strony

 

Więcej:

Myśli Niepokorne


O Więźniach ...

O więźniach i więzieniach

Facts about prisoners and prisons:


Polska zajmuje 

4 miejsce w Europie 

i 17 miejsce na świecie 

pod względem liczby więźniów ... 


Więcej:

Polska penitencjarna versus świat, czyli statystyki więzienne ...
FUNDACJA ROZWOJU RESOCJALIZACJI

"Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ..."

Komu i w jaki sposób pomagamy /Who and how to help 


* * *

Obecnie od roku 2019 Fundacja prowadzi działalność w zakresie: 

a) Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób wykluczonych społecznie, a w szczególności dla więźniów, byłych więźniów i ich rodzin,

b) Poradnictwo obywatelskie i prawne dla Polaków przebywających zagranicą,

c) Praktyczna obrona praw człowieka osób wykluczonych społecznie poprzez uczestnictwo w postępowaniach sądowych i urzędowych jako Przedstawiciel Społeczny,

d) Wsparcie dla osób cierpiących na depresję i ChAD,

e) Działanie na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości i systemu penitencjarnego w kierunku sprawiedliwości naprawczej, większego udziału kar wolnościowych oraz bardziej humanitarnego i skoncentrowanego na poprawie osadzonych wykonywania kary pozbawienia wolności,

f) Promocja wynalazczości i ochrony praw intelektualnych oraz pomoc we wdrażaniu wynalazków, nowych technik i nowych technologii.


* * *


 | Powered by FRR | 

Copyright © Fundacja Rozwoju Resocjalizacji 2013. All Rights Reserved.